Проведе се трета среща на местната URBACT група по проект KAIRÓS – на 28.06.2021 г.

ТРЕТА СРЕЩА НА МЕСТНАТА URBACT ГРУПА ПО ПРОЕКТ KAIRÓS

На 28.06.2021 г. се проведе трета среща на местната URBACT група във фаза II на проект KAIRÓS – КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВОТО КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНА УСТОЙЧИВОСТ, финансиран по Програма „УРБАКТ III 2014-2020”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

Срещата се състоя в структуриран дневен ред: кратко представяне, изпълнение, работа по групи, дискусия и очертаване на конкретни рамки за действие.

На тази трета среща присъстваха и ученици от СУ „Димчо Дебелянов“ гр. Белене, които са част от проект ERASMUS +. С много желание и ентусиазъм учениците се бяха подготвили. Те представиха брошури и кратък филм с избрани кадри от територията на община Белене. Групата бе обогатена и с нови лица. Както те, така и редовните участници в нашите срещи допринесоха с нови и интересни идеи. Надяваме се идеите да се превърнат в реалност чрез инициативност от страна на членовете на ULG Белене и от страна на всички заинтересовани граждани в партньорство с институциите на територията на общината.