Заповед на основание чл.37 ал.1 и чл.72б ал.1 за създаване на масиви за ползване на земеделски земи

Заповед-РД-07-64-1