Общински съвет-Белене ще заседава на 7.12.2021 г. от 14:00 часа при взети всички противоепидемични мерки.

DNEVEN RED OBS-NOEMVRI