Общински съвет-Белене ще заседава на 29.12.2021 г. при взети всички противоепидемични мерки

DNEVEN RED OBS-DEKEMVRI-2