ОБЯВА За обществеността във връзка със следното инвестиционно предложение: „Частично изменение на Общия устройствен план на rp. Белене в обхвата на стр. кв. 135 по плана на града“.

ДО-ОБЩЕСТВЕНОСТТА-кв.-135