ОБЯВА относно Инвестиционно предложение: „Разширяване обхвата чрез добавяне на нов код 15 01 05 (композитни/многослойни опаковки), добавяне на нови дейности с този код отпадък и увеличаване на територията на вече съществуваща площадка за дейности с отпадъци”, в ПИ No 03366.601.1217, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белене, общ. Белене, обл. Плевен

» Read more