Общински съвет-Белене ще заседава на 04.02.2022 г. при спазване на всички противоепидемични мерки

Участниците в заседанието ще бъдат допускани след представяне на зелен сертификат.

DNEVEN RED OBS-JANUARY