Община Белене Ви уведомява, че лицата, които са заплатили задълженията си за ТАКСА БИТОВИ отпадъци към 31.03.2022г. ще получат КОМПОСТ

164666342143721