Общински съвет-Белене прие Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година

На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и с Решение №15/23.03.2022 г., Общински съвет-Белене прие Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година.

» Read more
1 2 3