Покана към всички местни и регионални медии

Община Белене като партньор по проект KAIRÓS – Културно-историческото наследство като възможност за градско развитие и социална устойчивост, Фаза-2, финансиран по Програма „УРБАКТ III 2014-2020”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, отправя П О К А Н А към всички местни и регионални медии Заповядайте  на  30.05.2021  г.  (понеделник) от  10.00  часа  в  Хотел „Престиж“ – гр. Белене за […]

» Read more