Общински съвет-Белене ще заседава на 23.06.2022 г. от 14:00 часа

DN-RED-OBS-JUNE-