Обява за избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен инвестиционен кредит на Община Белене

ОБЯВА

Заповед за откриване на процедура за избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен инвестиционен кредит

Документация за участие в процедурата

Образац 1,2,3,4,5