Покана за публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Белене към 31.12.2021 г. на 24.08.2022 г. от 10:00 часа

POKANA-24-08-22-GO-KI-BUDGET-31-12-21