Обявление по реда на чл. 26, ал. 3 от ЗНА – Проект на „Програма за опазване на околната среда на община Белене 2021-2028 г.“, включваща „Програма за управление на отпадъците на община Белене за периода 2021-2028 г.“ и раздел „Лечебни растения“.

Община Белене уведомява всички заинтересовани лица, че на
Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени
консултации е публикуван Проект на „Програма за опазване на
околната среда на община Белене 2021-2028 г.“, включваща
„Програма за управление на отпадъците на община Белене за периода
2021-2028 г.“ и раздел „Лечебни растения“.

На основание чл. 26, ал.3 и 4 от ЗНА, всички заинтересовани лица
могат да подадат предложения и становища по така предложения проект в
30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение. Становищата
могат да се внасят в Община Белене, гр.Белене, ул.”България” № 35, еmail: obshtina@belene.egov.bg

ОБЯВЛЕНИЕ С МОТИВИ И ПРОЕКТ НА “ПРОГРАМА за опазване на околната среда на община Белене 2021-2028 г.“, включваща „Програма за управление на отпадъците на община Белене за периода 2021-2028 г.“ и раздел „Лечебни растения“ (публикувана на 19.09.2022 г. на Портал за обществени консултации)

OBYAVLENIE-POOS
PROEKT-PROGRAMA-OPAZVANE-OKOLNA-SREDA-OBSHTINA-BELENE-2021-2028
POOS-LECHEBNI-RASTENIYA
Belene PUO_2021-2028