Обява за инвестиционно предложение: „Рехабилитация на общински път PVN 1001/ II-52, Ореш-Деков/- Татари-Петокладенци-/PVN2122/ в участъка на с. Татари и с. Петокладенци “

обява3