Обява за инвестиционно предложение: „Рехабилитация на общински път PVN 2122/ III-304 Бацова махала-Новачене/-Санадиново -граници общ.(Никопол-Белене) – Петокладенци – граница общ. (Белене-Левски) – Стежерово -/ III – 3002/ в участъка на с. Петокладенци”

обява1