Обява-Община Белене , в качеството си на бенефициент по проект “Грижа в дома в община Белене”, директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ” Грижа в дома”

BRN3C2AF481E7C0_003802