ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗЧЕТА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА 2023 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗЧЕТА ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ ЗА 2023 г.   Уважаеми съграждани, на основание чл. 94, ал. 3, т. 6 и чл. 94, ал. 4 от Закона за публичните финанси, ФО – 1 от 20.01.2023 г. на МФ и чл. 18, ал. 5, т. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на […]

» Read more

Обявление – капиталови разходи 2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 124 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 84 от ЗПФ и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза на местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Белене Община Белене уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата […]

» Read more