Договор № РД 04-119/28.04.2023г. за проект “Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в Община Белене”

CCF_000959 (1)