Проект за изменение и допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 г.

Община Белене уведомява всички заинтересовани лица, че на Интернет страницата на Общината и на Портала за обществени консултации е публикуван Проект за изменение и допълнение на годишна програма за управление и разпореждане разпореждане с имоти – общинска собственост собственост за 2023 г., приета с Решение №3/ 10.03.2023 година и допълнена с Решение №32/ 18.04.2023 година на Общински съвет – Белене. […]

» Read more