Съобщение – съгласно чл.62а , ал.1 от Закона за водите

IMGD43C