Декларации по чл.35, т.1 и т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

Служител Декларации
Александър Кръстев Виж/Изтегли
Анна  Несторова Виж/Изтегли
Анелия  Ганчева Виж/Изтегли
Анелия Джантова Виж/Изтегли
Антон  Антонов Виж/Изтегли
Анета Томова Виж/Изтегли
Анелия Йорданова Виж/Изтегли
Ася  Дулева Виж/Изтегли
Бистра  Мънева Виж/Изтегли
Ваня  Пелова Виж/Изтегли
Ваня Карлева Виж/Изтегли
Валя  Вълкова Виж/Изтегли
Галя Стефанова Виж/Изтегли
Диляна Спиридонова Виж/Изтегли
Елка Арнаудова Виж/Изтегли
Иванка  Илиева Виж/Изтегли
Ина  Джантова Виж/Изтегли
Ирина  Босилкова Виж/Изтегли
Калинка Петкова Виж/Изтегли
Катя  Любенова Виж/Изтегли
Лидия  Врайкова Виж/Изтегли
Магдалена Симеонова Виж/Изтегли
Маргарита  Младенова Виж/Изтегли
Мариета Ямелиева Виж/Изтегли
Мая Терзиева Виж/Изтегли
Митана  Митрикова Виж/Изтегли
Милена Илиева Виж/Изтегли
Николай  Първанов Виж/Изтегли
Нина  Пейзанова Виж/Изтегли
Нина  Юлиянова Виж/Изтегли
Петя  Шкодрова Виж/Изтегли
Петя  Бойчева- Илиева Виж/Изтегли
Петя  Кюрчева Виж/Изтегли
Пламен  Петров Виж/Изтегли
Румяна  Кондрова Виж/Изтегли
Светлана Паскова Виж/Изтегли
Синела  Арабаджиева Виж/Изтегли
Стела Костова Виж/Изтегли
Христина  Иванова-Мънева Виж/Изтегли
Цветомир  Цветанов Виж/Изтегли