Бюджет 2016 г.

Бюджет 2016

Решение №27 от 29.01.2016г. за приемане на бюджет на Община Белене за 2016 г. 
Приложения към решение №27 от 29.01.2016г.
Решение №52 от 04.09.2017г. на Общински съвет-Белене за приемане на Отчет за 2016 на Община Белене
Приложения към Решение №52 от 04.09.2017 г.