Бюджет 2018 г.

Бюджет 2018

Решение №06 от 01.02.2018г. за приемане на бюджет на Община Белене за 2018г.и приложения към него

Касови отчети на бюджета и средствата от ЕС за 2018г.