Бюджет 2019 г.

Бюджет 2019

Решение №10 от 30.01.2019г. за приемане на бюджет на Община Белене за 2019г. и приложения към него

Касови отчети на бюджета и средствата от ЕС за 2019г.