Бюджет 2021 г.

 

Покана за публично обсъждане на втора актуализация на Бюджета на Община Белене за 2021 г.  дата на публикуване: 10.12.2021 


Покана за публично обсъждане на актуализация на Бюджета на Община Белене за 2021 г.  дата на публикуване: 13.09.2021 


Бюджет 2021

Решение №20 от 26.02.2021г. за приемане на бюджет на Община Белене за 2021г.
Приложения
Дата на качване: 08.03.2021г.