Бюджет 2022 г.

Покана и обявление за публично обсъждане на отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2022 г. дата на публикуване: 23.08.2023 г. 


Покана и обявление за публично обсъждане на актуализацията на капиталовите разходи на Община Белене за 2022 г. дата на публикуване:17.11.2022 г.


Покана и обявление за публично обсъждане на актуализация на Бюджета на Община Белене за 2022 г.  дата на публикуване: 12.10.2022 г. 


Бюджет 2022

Решение №36 от 26.04.2022г. на ОбС-Белене за приемане на бюджет на Община Белене за 2022г.
Приложения
Дата на публикуване: 16.05.2022г.