Бюджет 2024 г.

БЮДЖЕТ 2024 

приет с Решение на ОбС №47/15.02.2024 г.

дата на публикуване: 23.02.2024 г.


Покана за публично обсъждане на Бюджет 2024 г.

дата на публикуване: 19.01.2024 г.


Проект на Бюджет 2024 г.