Касови отчети на бюджета и средствата от ЕС за 2018

Баланс и ОПР

ОПР и Баланс за 2018 г.
Публикуван на: 11.04.2019г.


Месечни

Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.12.2018 г.
Публикуван на: 20.01.2019г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.11.2018 г.
Публикуван на: 20.12.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.10.2018 г.
Публикуван на: 11.12.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.09.2018 г.
Публикуван на: 31.10.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.08.2018 г.
Публикуван на: 31.10.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.07.2018 г.
Публикуван на: 20.08.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2018 г.
Публикуван на: 20.08.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.05.2018 г.
Публикуван на: 20.08.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.04.2018 г.
Публикуван на: 20.08.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2018 г.
Публикуван на: 02.05.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 28.02.2018 г.
Публикуван на: 02.05.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.01.2018 г.
Публикуван на: 22.02.2018г.


Тримесечни

Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.12.2018 г.
Публикуван на: 01.02.2019г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.09.2018 г.
Публикуван на: 11.12.2018г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2018 г.
Публикуван на: 20.08.2018г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2018 г.
Публикуван на: 20.08.2018г.