Касови отчети на бюджета и средствата от ЕС за 2019

Баланс и ОПР

ОПР и Баланс за 2019 г.
Публикуван на: 30.04.2020г.


Месечни

Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.12.2019 г.
Публикуван на: 10.02.2020г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.11.2019 г.
Публикуван на: 18.12.2019г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.10.2019 г.
Публикуван на: 18.11.2019г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.09.2019 г.
Публикуван на: 18.11.2019г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.08.2019 г.
Публикуван на: 18.11.2019г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.07.2019 г.
Публикуван на: 30.08.2019г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2019 г.
Публикуван на: 08.08.2019г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.05.2019 г.
Публикуван на: 08.08.2019г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.04.2019 г.
Публикуван на: 08.08.2019г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2019 г.
Публикуван на: 24.04.2019г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 28.02.2019 г.
Публикуван на: 18.03.2019г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.01.2019 г.
Публикуван на: 14.02.2019г.


Тримесечни

Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.12.2019 г.
Публикуван на: 04.02.2020г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.09.2019 г.
Публикуван на: 18.11.2019г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2019 г.
Публикуван на: 08.08.2019г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2019 г.
Публикуван на: 29.04.2019г.