Касови отчети на бюджета и средствата от ЕС за 2017

Баланс и ОПР
ОПР и Баланс за 2017 г.
Публикуван на: 13.04.2018г.

Месечни

Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.01.2017 г.
Публикуван на: 17.03.2017г


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 28.02.2017 г.
Публикуван на: 17.03.2017г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2017 г.
Публикуван на: 04.05.2017г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.04.2017 г.
Публикуван на: 11.07.2017г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.05.2017 г.
Публикуван на: 11.07.2017г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2017 г.
Публикуван на: 03.08.2017г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.07.2017 г.
Публикуван на: 25.10.2017г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.08.2017 г.
Публикуван на: 25.10.2017г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.09.2017 г.
Публикуван на: 25.10.2017г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.10.2017 г.
Публикуван на: 04.12.2017г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.11.2017 г.
Публикуван на: 22.02.2018г.


Месечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.12.2017 г.
Публикуван на: 22.02.2018г.


Тримесечни

Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 31.03.2017 г.
Публикуван на: 11.05.2017г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.06.2017 г.
Публикуван на: 03.08.2017г.


Тримесечен отчет на Бюджет и средства от Европейския съюз на Община Белене към 30.09.2017 г.
Публикуван на: 04.12.2017г.