Материали за заседанията на Постоянните комисии при ОбС-Белене на 08.02.2024 г.

  1.  Бюджет 2024
  2.  Трудови възнаграждения – кметове
  3.  Кандидатстване пред Ф”СЗ” МТСП
  4.  Общински жилища по групи – 2024
  5.  Продажба на апартамент – В. Ангелов
  6.  Продажба на апартамент – К. Димитрова
  7.  Право на строеж на 9 гаража
  8.  Ос на АВиК – Плевен – допълнително