ДГ “Мечта”

ДГ „Мечта” – любимо място за учене и игри.
Място, където мечтите на децата стават реалност!

На 8.12.1977 г. отваря врати първата детска градина в град Белене – „МЕЧТА”.
Помещава се в нова, просторна, строена за целта сграда, отговаряща на всички санитарно-хигиенни изисквания и условия за провеждане на качествен възпитателно- образователен процес.
Детското заведение работи с 4 градински и 1 яслена групи. Директор е Елия Йорданова – педагог-магистър със защитена втора професионално-квалификационна степен. Екипът от учители е опитен и квалифициран, нещадящ сили в работата си за изпълнение МИСИЯТА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ: Чрез използване на съвременни технологии и интерактивни методи да се стимулира развитието на децата и пълноценната им подготовка за училище.
ДЕВИЗЪТ НА ДГ „МЕЧТА” е „Здрави, щастливи и можещи деца”.

ПРИОРИТЕТИ:
– Осигуряване на равен шанс и достъп за всички деца;
– Утвърждаване на демократичен стил на ръководство, обучение и възпитание;
– Откриване и развиване на общи и специални заложби у децата;
– Приобщаване към родния фолклор;
– Развитие на детската реч;
– Формиране на нравствени и общочовешки модели на поведение;
– Гражданско обучение и възпитание;
– Работещо партньорство с родителската общност;

ДЕТСКАТА ГРАДИНА РАЗПОЛАГА С:
– Просторни занимални като всяка група има свое име, свой облик и цветово решение;
– Хигиенични и просторни спални за следобеден сън на децата;
– Музикално-развлекателен салон;
– Методически кабинет;
– Медицинско обслужване на децата;
– Собствена кухня и перално помещение;
– Локално парно;
– Вътрешен добре устроен английски двор;
– Обширен външен двор, естетически оформен, с много зеленина и обособени площадки за всяка група.

ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ за пълноценното развитие на детската личност в интелектуално, емоционално и физическо отношение:
– Ранно чуждоезиково обучение (английски език, руски език);
– Спорт футбол (по проект);
– Народни танци

РАЗВИВА СЕ БЕЗПЛАТНА КЛУБНА ДЕЙНОСТ:
– Клуб „Танцувай с мен”
– Клуб „Музика”
– Клуб „Изкуство”
– Клуб „Движа се безопасно”

 

КОНТАКТИ:
ДГ „Мечта”
град Белене – п.к. 5930
ул. „Александър Стамболийски” №1
тел. 0658/3 48 25
e-mail: odzme4ta@abv.bg
директор: Стела Костова

 

LOGO-ME4TAЛого на ДГ “Мечта”

direktor директорът на ДГ „Мечта” Стела Костова

2013-g

Момент от честването на 35-тия рожден ден на ДГ „Мечта”, 2013 година

prolet-2

Момент от пролетен празник, 2015 година2016

Випуск 2016