Декларации


2023-2027


2024


ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПК

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на подалите декларации, съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1, т. 2 от ЗПК и чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене 

(публикуван на 20.05.2024 г.)

 

ДАТА

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДАДЕНА ЗАБЕЛЕЖКА
001 23.04.2024 г. Венцислав Петров кмет на кметство с. Бяла вода по чл. 49, ал.1, т.2 от ЗПК

ежегодна за имущество

в срок на хартиен и ел. носител
002 25.04.2024 г. Наташа Георгиева кмет на кметство с. Деков по чл. 49, ал.1, т.2 от ЗПК

ежегодна за имущество

в срок на хартиен и ел. носител
003 26.04.2024 г. Светослав Ангелов кмет на кметство с. Татари по чл. 49, ал.1, т.2 от ЗПК

ежегодна за имущество

в срок на хартиен и ел. носител
004 08.05.2024  г. Румен Георгиев кмет на кметство с. Кулина вода по чл. 49, ал.1, т.2 от ЗПК

ежегодна за имущество

в срок на хартиен и ел. носител
005 10.05.2024 г. Красимира Диманова кмет на кметство с. Петокладенци по чл. 49, ал.1, т.2 от ЗПК

ежегодна за имущество

в срок на хартиен и ел. носител
Списък на неподалите в срок ежегодни декларации, съгласно чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене – няма такива лица

 


2023


 ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

– Образец декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията – за кмет на община; за кмет на кметство; за общински съветник;

Образците са утвърдени с Решение №1/22.11.2023 г. на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликтна интереси при Общински съвет-Белене.

– Образец декларация по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията – за кмет на община; за кмет на кметство; за общински съветник;

Образците са утвърдени с Решение №2/22.11.2023 г. на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликтна интереси при Общински съвет-Белене.

МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПК

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на подалите декларации, съгласно чл. 49, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПК и чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене 

(публикуван на 08.01.2024 г.)

 

ДАТА

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДАДЕНА ЗАБЕЛЕЖКА
001 29.11.2023 г. Юлиян Господинов общински съветник по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
002 30.11.2023 г. Бистра Павловска председател на ОбС-Белене по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
003 30.11.2023 г. Валери Босилков общински съветник по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
004 30.11.2023 г. Веселка Врайкова общински съветник по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
005 30.11.2023 г. Веско Манолов общински съветник по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
006 30.11.2023 г. Евелина Михова общински съветник по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
007 30.11.2023 г. Иво Кондров общински съветник по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
008 30.11.2023 г. Илиян Шалварков общински съветник по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
009 30.11.2023 г. Калоян Прокопиев общински съветник по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
010 30.11.2023 г. Магдалена Вълкова общински съветник по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
011 30.11.2023 г. Момчил Линов общински съветник по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
012 30.11.2023 г. Невена  Александрова общински съветник по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
013 30.11.2023 г. Николай Арабаджиев общински съветник по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
014 30.11.2023 г. Милен Дулев кмет на община Белене по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
015 30.11.2023 г. Венцислав Петров кмет на кметство Бяла вода по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
016 30.11.2023 г. Наташа Георгиева кмет на кметство Деков по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
017 30.11.2023 г. Румен Георгиев кмет на кметство Кулина вода по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
018 30.11.2023 г. Светослав Ангелов кмет на кметство Татари по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
019 05.12.2023 г. Красимира Диманова кмет на кметство с. Петокладенци по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПК в срок за несъвместимост
020 07.12.2023г. Светослав Ангелов кмет на кметство Татари по чл. 49, ал.1, т.2 от ЗПК – част I

и част II

в срок всъпителна за имущество и интереси
021 08.12.2023г. Румен Георгиев кмет на кметство Кулина вода по чл. 49, ал.1, т.2 от ЗПК – част I

и част II

в срок всъпителна за имущество и интереси
022 08.12.2023г. Красимира Диманова кмет на кметство Петокладенци по чл. 49, ал.1, т.2 от ЗПК – част I

и част II 

в срок всъпителна за имущество и интереси
023 08.12.2023г. Венцислав Петров кмет на кметство Бяла вода по чл. 49, ал.1, т.2 от ЗПК – част I

и част II

в срок всъпителна за имущество и интереси
024 08.12.2023г. Наташа Георгиева кмет на кметство Деков по чл. 49, ал.1, т.2 от ЗПК – част I

и част II

в срок всъпителна за имущество и интереси
026 08.12.2023г. Красимира Диманова кмет на кметство Петокладенци по чл. 49, ал.1, т.3 от ЗПК в срок за несъвместимост (при промяна)
Списък на неподалите в срок декларации, съгласно чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене – няма такива лица

 


2019-2023


ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 6, АЛ. 1, Т. 32 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)

Образец декларация по чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ;

Образец декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 34, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

 

МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на подалите декларации, съгласно чл. 41 от ЗПКОНПИ и чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене (Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ)

 

 

ДАТА

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДАДЕНА ЗАБЕЛЕЖКА
001 19.11.2019 г. Валери Босилков общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
002 19.11.2019 г. Валери Босилков общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
003 19.11.2019 г. Калоян Прокопиев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
004 19.11.2019 г. Калоян Прокопиев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
005 19.11.2019 г. Олег Йорданов общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
006 19.11.2019 г. Олег Йорданов общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
007 19.11.2019 г. Иван Динов общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
008 19.11.2019 г. Иван Динов общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
009 19.11.2019 г. Камелия Веселинова общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
010 19.11.2019 г. Камелия Веселинова общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
011 26.11.2019 г. Милен Дулев кмет на община Белене по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
012 26.11.2019 г. Милен Дулев кмет на община Белене по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
013 26.11.2019 г. Веско Манолов общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
014 26.11.2019 г. Веско Манолов общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
015 26.11.2019 г. Бистра Павловска председател на Общински съвет-Белене по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
016 26.11.2019 г. Бистра Павловска председател на Общински съвет-Белене по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
017 28.11.2019 г. Веселка Врайкова общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
018 28.11.2019 г. Веселка Врайкова общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
019 29.11.2019 г. Румен Арабаджиев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
020 29.11.2019 г. Румен Арабаджиев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
021 02.12.2019 г. Петър Дулев общински съветник  

по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
022 02.12.2019 г. Петър Дулев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
023 03.12.2019 г. Николай Арабаджиев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
024 03.12.2019 г. Николай Арабаджиев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
025 04.12.2019 г. Момчил Спасов общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
026 04.12.2019 г. Момчил Спасов общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
027 06.12.2019 г. Калин Петракиев кмет на кметство Деков по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
028 06.12.2019 г. Калин Петракиев кмет на кметство Деков  

по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
029 06.12.2019 г. Калин Петракиев кмет на кметство Деков  

Заявление за декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 отЗПКОНПИ

в срок всъпителна за имущество и интереси
030 18.12.2019 г. Даниел Тонев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

 

в срок за несъвместимост
031 18.12.2019 г. Даниел Тонев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
Списък на неподалите в срок декларации, съгласно чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене – няма такива лица

 


ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

Публичен регистър на подалите декларации, съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене и декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – II част

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12-14 от ЗПКОНПИ публична е само II част от декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (Декларации за имущество и интереси: I част – имущество; II част – интереси)

ДАТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО

ЧЛ. 35, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПОДА-ДЕНА

ЗАБЕЛЕЖКА

001 25.04.2023 г. Калин Петракиев

 

кмет на кметство Деков

 

I част II част в срок CD, ежегодна
002 09.05.2023 г. д-р Лъчезар Апостолов управител на МЦ “БелМедик” ЕООД

 

I част II част в срок CD, ежегодна
003 11.05.2023 г. Росен Гайдарски управител на „Здраве” ЕООД I част II част в срок CD, ежегодна
Списък на неподалите в срок декларации, съгласно чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене – няма такива лица

 


Публичен регистър на подалите декларации, съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене и декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – II част

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12-14 от ЗПКОНПИ публична е само II част от декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (Декларации за имущество и интереси: I част – имущество; II част – интереси)

ДАТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО

ЧЛ. 35, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПОДА-ДЕНА

ЗАБЕЛЕЖКА

001 09.05.2022 г. Росен Гайдарски управител на „Здраве” ЕООД I част II част в срок CD, ежегодна
002 09.05.2022 г. Калин Петракиев кмет на кметство Деков I част II част в срок CD, ежегодна
003 12.05.2022 г. д-р Лъчезар Апостолов управител на МЦ “БелМедик” ЕООД I част II част в срок CD, ежегодна
Списък на неподалите в срок декларации, съгласно чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене – няма такива лица

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12-14 от ЗПКОНПИ публична е само II част от декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (Декларации за имущество и интереси: I част – имущество; II част – интереси)

ДАТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО

ЧЛ. 35, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПОДА-ДЕНА

ЗАБЕЛЕЖКА

001 29.04.2021 г. Калин Петракиев кмет на кметство Деков I част II част в срок CD, ежегодна
002 10.05.2021 г. Росен Гайдарски управител на „Здраве” ЕООД I част II част в срок CD, ежегодна
003 11.05.2021 г. д-р Лъчезар Апостолов управител на МЦ “БелМедик” ЕООД I част II част в срок CD, ежегодна
Списък на неподалите в срок декларации, съгласно чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене – няма такива лица

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

Публичен регистър на подалите декларации, съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене и декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – II част

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12-14 от ЗПКОНПИ публична е само II част от декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (Декларации за имущество и интереси: I част – имущество; II част – интереси)

ДАТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО

ЧЛ. 35, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПОДА-ДЕНА

ЗАБЕЛЕЖКА

032 09.06.2020 г. д-р Лъчезар Апостолов управител на МЦ “БелМедик” ЕООД I част II част в срок CD, ежегодна
033 11.06.2020 г. Росен Гайдарски управител на „Здраве” ЕООД I част II част в срок CD, ежегодна
034 12.06.2020 г. Калин Петракиев кмет на кметство Деков I част II част в срок CD, ежегодна
Списък на неподалите в срок декларации, съгласно чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене – няма такива лица

 

 

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

Публичен регистър на подалите декларации, съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене и декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – II част

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12-14 от ЗПКОНПИ публична е само II част от декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (Декларации за имущество и интереси: I част – имущество; II част – интереси)

ДАТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО

ЧЛ. 35, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПОДА-ДЕНА

ЗАБЕЛЕЖКА

001

03.05.2019 г.

Марио Дончев

кмет на кметство Петокладенци

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

002

13.05.2019 г.

Светослав Ангелов

кмет на кметство Татари

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

003

13.05.2019 г.

д-р Наталия Мадова

управител на “МБАЛ-Белене”

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

004

13.05.2019 г.

д-р Лъчезар Апостолов

управител на МЦ “БелМедик”

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

005

13.05.2019 г.

Калин Петракиев

кмет на кметство Деков

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

006

13.05.2019 г.

Румен Георгиев

кмет на кметство Кулина вода

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

007

14.05.2019 г.

Венцислав Петров

кмет на кметство Бяла вода

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

008

14.05.2019 г.

Росен Гайдарски

управител на „Здраве” ЕООД

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

Списък на неподалите в срок декларации, съгласно чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене – няма такива лица

 

————————————————————————————–

Публичен регистър на подалите декларации, съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене и декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – II част

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12-14 от ЗПКОНПИ публична е само II част от декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (Декларации за имущество и интереси: I част – имущество; II част – интереси)

ДАТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО

ЧЛ. 35, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПОДА-ДЕНА

ЗАБЕЛЕЖКА

001

29.05.2018 г.

Венцислав Петров

кмет на кметство Бяла вода

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

002

30.05.2018 г.

Румен Георгиев

кмет на кметство Кулина вода

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

003

04.06.2018 г.

Марио Дончев

кмет на кметство Петокладенци

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

004

04.06.2018 г.

д-р Лъчезар Апостолов

управител на МЦ „БелМедик”

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

005

05.06.2018 г.

Светослав Ангелов

кмет на кметство Татари

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

006

07.06.2018 г.

Росен Гайдарски

управител на „Здраве” ЕООД

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

007

08.06.2018 г.

Калин Петракиев

кмет на кметство Деков

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

008

08.06.2018 г.

д-р Наталия Мадова

управител на „МБАЛ-Белене”

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

Списък на неподалите в срок декларации, съгласно чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене няма такива лица

 

Мандат 2015-2019

[embeddoc url=”https://belene.bg/wp-content/uploads/2015/12/KMBT_215_07477.pdf” download=”all”]Мандат 2015-2019

Изтегли документа

————————————————————————————–

Мандат 2011-2015

Момчил Спасов

Калин Петракиев

Светослав Ангелов

Марио Дончев

Стефан Николов

Юлия Фичева

Радка Дончева

Лидия Георгиева

Светослава Христова

Надя Ганчева

Катя Симеонова

Петър Ангелов

Николай Арабаджиев

Росица Златева

Владимир Мънев

Мая Ангелова

Бистра Павловска

Веселка Врайкова

Емил Михайлов

Пламен Гендов

Красимир Тодоров