Декларации

ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 6, АЛ. 1, Т. 32 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)

Образец декларация по чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ;

Образец декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 34, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

 

МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на подалите декларации, съгласно чл. 41 от ЗПКОНПИ и чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене (Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ)

 

 

ДАТА

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДАДЕНА ЗАБЕЛЕЖКА
001 19.11.2019 г. Валери Босилков общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
002 19.11.2019 г. Валери Босилков общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
003 19.11.2019 г. Калоян Прокопиев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
004 19.11.2019 г. Калоян Прокопиев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
005 19.11.2019 г. Олег Йорданов общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
006 19.11.2019 г. Олег Йорданов общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
007 19.11.2019 г. Иван Динов общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
008 19.11.2019 г. Иван Динов общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
009 19.11.2019 г. Камелия Веселинова общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
010 19.11.2019 г. Камелия Веселинова общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
011 26.11.2019 г. Милен Дулев кмет на община Белене по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
012 26.11.2019 г. Милен Дулев кмет на община Белене по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
013 26.11.2019 г. Веско Манолов общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
014 26.11.2019 г. Веско Манолов общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
015 26.11.2019 г. Бистра Павловска председател на Общински съвет-Белене по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
016 26.11.2019 г. Бистра Павловска председател на Общински съвет-Белене по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
017 28.11.2019 г. Веселка Врайкова общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
018 28.11.2019 г. Веселка Врайкова общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
019 29.11.2019 г. Румен Арабаджиев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
020 29.11.2019 г. Румен Арабаджиев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
021 02.12.2019 г. Петър Дулев общински съветник  

по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
022 02.12.2019 г. Петър Дулев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
023 03.12.2019 г. Николай Арабаджиев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
024 03.12.2019 г. Николай Арабаджиев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
025 04.12.2019 г. Момчил Спасов общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
026 04.12.2019 г. Момчил Спасов общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
027 06.12.2019 г. Калин Петракиев кмет на кметство Деков по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
028 06.12.2019 г. Калин Петракиев кмет на кметство Деков  

по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

в срок за несъвместимост
029 06.12.2019 г. Калин Петракиев кмет на кметство Деков  

Заявление за декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 отЗПКОНПИ

в срок всъпителна за имущество и интереси
030 18.12.2019 г. Даниел Тонев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ,

във връзка с

чл.34, ал.5 от ЗМСМА

 

в срок за несъвместимост
031 18.12.2019 г. Даниел Тонев общински съветник по чл. 35, ал.1, т.1,

във връзка с

чл.6, ал.1, т.32 от ЗПКОНПИ

в срок за несъвместимост
Списък на неподалите в срок декларации, съгласно чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене – няма такива лица

 


ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

Публичен регистър на подалите декларации, съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене и декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – II част

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12-14 от ЗПКОНПИ публична е само II част от декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (Декларации за имущество и интереси: I част – имущество; II част – интереси)

ДАТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО

ЧЛ. 35, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПОДА-ДЕНА

ЗАБЕЛЕЖКА

001 25.04.2023 г. Калин Петракиев

 

кмет на кметство Деков

 

I част II част в срок CD, ежегодна
002 09.05.2023 г. д-р Лъчезар Апостолов управител на МЦ “БелМедик” ЕООД

 

I част II част в срок CD, ежегодна
003 11.05.2023 г. Росен Гайдарски управител на „Здраве” ЕООД I част II част в срок CD, ежегодна
Списък на неподалите в срок декларации, съгласно чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене – няма такива лица

 


Публичен регистър на подалите декларации, съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене и декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – II част

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12-14 от ЗПКОНПИ публична е само II част от декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (Декларации за имущество и интереси: I част – имущество; II част – интереси)

ДАТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО

ЧЛ. 35, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПОДА-ДЕНА

ЗАБЕЛЕЖКА

001 09.05.2022 г. Росен Гайдарски управител на „Здраве” ЕООД I част II част в срок CD, ежегодна
002 09.05.2022 г. Калин Петракиев кмет на кметство Деков I част II част в срок CD, ежегодна
003 12.05.2022 г. д-р Лъчезар Апостолов управител на МЦ “БелМедик” ЕООД I част II част в срок CD, ежегодна
Списък на неподалите в срок декларации, съгласно чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене – няма такива лица

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12-14 от ЗПКОНПИ публична е само II част от декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (Декларации за имущество и интереси: I част – имущество; II част – интереси)

ДАТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО

ЧЛ. 35, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПОДА-ДЕНА

ЗАБЕЛЕЖКА

001 29.04.2021 г. Калин Петракиев кмет на кметство Деков I част II част в срок CD, ежегодна
002 10.05.2021 г. Росен Гайдарски управител на „Здраве” ЕООД I част II част в срок CD, ежегодна
003 11.05.2021 г. д-р Лъчезар Апостолов управител на МЦ “БелМедик” ЕООД I част II част в срок CD, ежегодна
Списък на неподалите в срок декларации, съгласно чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене – няма такива лица

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

Публичен регистър на подалите декларации, съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене и декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – II част

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12-14 от ЗПКОНПИ публична е само II част от декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (Декларации за имущество и интереси: I част – имущество; II част – интереси)

ДАТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО

ЧЛ. 35, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПОДА-ДЕНА

ЗАБЕЛЕЖКА

032 09.06.2020 г. д-р Лъчезар Апостолов управител на МЦ “БелМедик” ЕООД I част II част в срок CD, ежегодна
033 11.06.2020 г. Росен Гайдарски управител на „Здраве” ЕООД I част II част в срок CD, ежегодна
034 12.06.2020 г. Калин Петракиев кмет на кметство Деков I част II част в срок CD, ежегодна
Списък на неподалите в срок декларации, съгласно чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене – няма такива лица

 

 

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ

Публичен регистър на подалите декларации, съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене и декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – II част

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12-14 от ЗПКОНПИ публична е само II част от декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (Декларации за имущество и интереси: I част – имущество; II част – интереси)

ДАТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО

ЧЛ. 35, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПОДА-ДЕНА

ЗАБЕЛЕЖКА

001

03.05.2019 г.

Марио Дончев

кмет на кметство Петокладенци

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

002

13.05.2019 г.

Светослав Ангелов

кмет на кметство Татари

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

003

13.05.2019 г.

д-р Наталия Мадова

управител на “МБАЛ-Белене”

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

004

13.05.2019 г.

д-р Лъчезар Апостолов

управител на МЦ “БелМедик”

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

005

13.05.2019 г.

Калин Петракиев

кмет на кметство Деков

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

006

13.05.2019 г.

Румен Георгиев

кмет на кметство Кулина вода

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

007

14.05.2019 г.

Венцислав Петров

кмет на кметство Бяла вода

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

008

14.05.2019 г.

Росен Гайдарски

управител на „Здраве” ЕООД

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

Списък на неподалите в срок декларации, съгласно чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене – няма такива лица

 

————————————————————————————–

Публичен регистър на подалите декларации, съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене и декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ – II част

Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12-14 от ЗПКОНПИ публична е само II част от декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ (Декларации за имущество и интереси: I част – имущество; II част – интереси)

ДАТА

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО

ЧЛ. 35, АЛ.1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

ПОДА-ДЕНА

ЗАБЕЛЕЖКА

001

29.05.2018 г.

Венцислав Петров

кмет на кметство Бяла вода

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

002

30.05.2018 г.

Румен Георгиев

кмет на кметство Кулина вода

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

003

04.06.2018 г.

Марио Дончев

кмет на кметство Петокладенци

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

004

04.06.2018 г.

д-р Лъчезар Апостолов

управител на МЦ „БелМедик”

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

005

05.06.2018 г.

Светослав Ангелов

кмет на кметство Татари

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

006

07.06.2018 г.

Росен Гайдарски

управител на „Здраве” ЕООД

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

007

08.06.2018 г.

Калин Петракиев

кмет на кметство Деков

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

008

08.06.2018 г.

д-р Наталия Мадова

управител на „МБАЛ-Белене”

I част

II част

в срок

CD, ежегодна

Списък на неподалите в срок декларации, съгласно чл. 1 от Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет-Белене няма такива лица

 

Мандат 2015-2019

[embeddoc url=”https://belene.bg/wp-content/uploads/2015/12/KMBT_215_07477.pdf” download=”all”]Мандат 2015-2019

Изтегли документа

————————————————————————————–

Мандат 2011-2015

Момчил Спасов

Калин Петракиев

Светослав Ангелов

Марио Дончев

Стефан Николов

Юлия Фичева

Радка Дончева

Лидия Георгиева

Светослава Христова

Надя Ганчева

Катя Симеонова

Петър Ангелов

Николай Арабаджиев

Росица Златева

Владимир Мънев

Мая Ангелова

Бистра Павловска

Веселка Врайкова

Емил Михайлов

Пламен Гендов

Красимир Тодоров