Председател

МАНДАТ 2023-2027

Решенеие №2 от Протокол №2/15.11.2023 г.

На основание чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за председател на Общински съвет-Белене за мандат 2023 – 2027 година, Общински съвет-Белене, избира д-р Бистра Ангелова Павловска. 

Гласували общински съветници: 13

ЗА номинацията на д-р Бистра Павловска: 10

ЗА номинацията на Калоян Прокопиев: 3

Недействителни бюлетини: няма

МАНДАТ 2019-2023

д-р Бистра Ангелова Павловска

Решение № 1 от Протокол №1/06.11.2019 г.
На основание чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация избира за председател на Общински съвет – Белене за мандат 2019-2023 година Бистра Ангелова Павловска.

ГЛАСУВАЛИ (13 общински съветници):
ЗА – 13; ПРОТИВ – 0; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – 0

ПРИЕМА СЕ

 


МАНДАТ 2015-2019

D-R-PAVLOVSKA-2д-р Бистра Павловска

Решение № 1 от Протокол №1/06.11.2015 г.
На основание чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Белене избира Д-р Бистра Ангелова Павловска за Председател на Общински съвет – Белене.
ГЛАСУВАЛИ (17 общински съветници):
ЗА – 11; ПРОТИВ – 6; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма. ПРИЕМА СЕ

ОБРЪЩЕНИЕ НА Д-Р БИСТРА ПАВЛОВСКА СЛЕД ИЗБОРА Й ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ

Благодаря на всички, които с вота си ме натовариха с тази огромна привилегия и чест да бъда председател на Общински съвет-Белене за мандат 2015-2019 година!
За мен е ясно, че отговорността е огромна, но аз обещавам тук, пред всички Ви, че ще работя неуморно и усилено, че ще дам всичко от себе си, за да оправдая доверието Ви и докажа, че сте направили правилния избор. Към колегите, които не са гласували за мен – много се надявам, че ще успея да спечеля и Вашето уважение.
Нашата работа започва от този момент. Тя е огромна. Избирателите ни натовариха с големи очаквания и аз ще направя така, че нашият Общински съвет да бъде един екип и основната му цел да бъде благополучието, благоденствието и по-добрия начин на живот на нашите граждани, които с вота си определиха всички ние днес да сме на тази маса. Ще работя за успеха на нашия кмет, за успеха на нашия Общински съвет, което вярвам ще удовлетвори очакванията на нашите избиратели.
Искам да поздравя и Общинската избирателна комисия, която ни даде пример за подражание как представители на различни партии работиха в атмосфера на толерантност, на добросърдечност, на разбирателство – точно този модел аз смятам, че трябва да го пренесем и в работата на Общинския съвет.
От днес предлагам да забравим за политическите ни пристрастия и да осъзнаем, че ние сме едно цяло, лицето на общината, което трябва да работи и направи така, че гражданите да бъдат доволни от нас.
Успех на Вас, колеги общински съветници, успех и попътен вятър на кмета на общината и на кметовете на кметства! Желая на всички Ви и здраве!

6 ноември 2015 г.

Решение № 9 от Протокол №3/09.12.2015 г.
На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, избира за заместник-председатели на Общински съвет – Белене ЕМИЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ и МОМЧИЛ НЕДЯЛКОВ СПАСОВ.
ГЛАСУВАЛИ – 17 общински съветници:
ЗА – 17; ПРОТИВ – няма; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – няма. ПРИЕМА СЕ.