Протоколи на Общински съвет

Протоколи на Общински съвет през мандат 2019-2023 г.

Протокол №1 от 06.11.2019 г.

Протокол №2 от 14.11.2019 г.

Протокол №3 от 16.12.2019 г.

Протокол №4 от 27.12.2019 г.

2020 г. 

Протокол №5 от 07.02.2020г.

Протокол №6 от 24.02.2020г.

Протокол №7 от 30.04.2020г.

Протокол №8 от 20.05.2020г.

Протокол №9 от 12.06.2020г.

Протокол №10 от 04.08.2020г.

Протокол №11 от 11.08.2020г. 

Протоколи мандат 2015-2019 г.