Проект KAIRÓS

За проекта(информация и документи)/About the project(info&docs):

Описание и обща информация за идеята и целите на проекта от ФАЗА-1
Представяне на проекта във ФАЗА-2
КАИРÓС – базово проучване(на английски)(KAIRÓS – Baseline Study in ENG)
Белене – пътна карта за проекта(на английски) (KAIRÓS – Belene Roadmap in ENG)
Брошура по проекта (на български) (KAIRÓS – Belene project brochure in Bulgarian)
Новинарски информационен канал на проекта (на английски) [Project Newsletter] >>

Facebook страница на проекта

Facebook страница на PP Belene

Facebook група на ULG Belene

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ БЕЛЕНЕ-предварителна чернова (на български) (м.11.2021) (IAP_first draft in BG as of 14.11.2021)

 

Събития по проекта/Project activities and events:

10.01.2020 г. – Учредяване на Местна URBACT Група Белене >>

26.04.2021 г. – Първа работна среща на Местна URBACT Група Белене във Фаза 2 на проект KAIRÓS на тема Култура, природно и историческо наследство >>

ВИДЕО – ПЪРВА СРЕЩА, БЕЛЕНЕ, ПРОЕКТ KAIRÓS, URBACT, 2021

31.05.2021 г. – Втора работна среща на Местна URBACT Група Белене във Фаза 2 на проект KAIRÓS на тема Култура, природно и историческо наследство >>

ВИДЕО – ВТОРА СРЕЩА, БЕЛЕНЕ, ПРОЕКТ KAIRÓS, URBACT, 2021

Покана – ден на отворените врати на проекта по време на фестивала на река Дунав – 02.07.2021 г.

28.06.2021 г. – Трета работна среща на Местната URBACT Група Белене във Фаза 2 на проект KAIRÓS на тема Култура, природно и историческо наследство >>

ВИДЕО – ТРЕТА СРЕЩА, БЕЛЕНЕ, ПРОЕКТ KAIRÓS, URBACT, 2021

02.07.2021 г. – Ден на отворени врати по проект KAIRÓS

Покана – ден на отворените врати на проекта по време на празниците на града – 02.09.2021 г.

02.09.2021 г. – Ден на отворени врати по проект KAIRÓS

13.09.2021 г. – Четвърта среща на Местната УРБАКТ групаБеленевъв Фаза 2 на проект KAIRÓS >>

ВИДЕО – ЧЕТВЪРТА СРЕЩА, БЕЛЕНЕ, ПРОЕКТ KAIRÓS, URBACT, 2021

17-18.11.2021 г. – Среща на градовете-партньори по проекта в гр. Чезена и гр. Болоня, Италия, (на английски) /Project partner cities meeting in Cesena and Bologna, Italy, (in ENG)

16.12.2021 г. Допълнителна среща на екипа по проекта с външния експерт в Община Белене/Team meeting with external expert_16.12.2021 after Cesena IAP peer review

12.05.2022 г. – Пета среща на Местната УРБАКТ група във Фаза 2 на проект KAIRÓS и представяне на предварителен вариант на Интегриран план за действие (IAP) на Белене

ВИДЕО – ПЕТА СРЕЩА, БЕЛЕНЕ, ПРОЕКТ KAIRÓS, URBACT, 2021

25-29.04.2022 г. – Среща в Мула, Испания

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА БЕЛЕНЕ_12.05_draft 

ВИДЕО – СЕДМА СРЕЩА, БЕЛЕНЕ, ПРОЕКТ KAIRÓS, URBACT, 2022

24-27.05.2022 г. – Среща в Малборк, Полша

Покана към всички местни и регионални медии – “Закуска с медиите” на 30.05.2022 г. 

На 30.05.2022 г. се състоя “Закуска с медиите” 

ВИДЕО – OСМА СРЕЩА, БЕЛЕНЕ, ПРОЕКТ KAIRÓS, URBACT, 2022