Проект KAIRÓS

За проекта:
Описание и обща информация за идеята, предходния етап и целите на проекта
Представяне на проекта във ФАЗА-2
Интернет страница на проекта в URBACT >>

Facebook страница на проекта

Facebook страница на PP Belene

Facebook група на ULG Belene

Други полезни връзки:

 

Събития:

10.01.2020 г. – Учредяване на Местна URBACT Група Белене >>

26.04.2021 г. – Първа работна среща на Местна URBACT Група Белене във Фаза 2 на проект KAIRÓS на тема Култура, природно и историческо наследство >>

31.05.2021 г. – Втора работна среща на Местна URBACT Група Белене във Фаза 2 на проект KAIRÓS на тема Култура, природно и историческо наследство >>

Покана – ден на отворените врати на проекта по време на фестивала на река Дунав – 02.07.2021 г.

28.06.2021 г. – Трета работна среща на Местната URBACT Група Белене във Фаза 2 на проект KAIRÓS на тема Култура, природно и историческо наследство >>

02.07.2021 г. – Ден на отворени врати по проект KAIRÓS

Покана – ден на отворените врати на проекта по време на празниците на града – 02.09.2021 г.

02.09.2021 г. – Ден на отворени врати по проект KAIRÓS

13.09.2021 г. – Четвърта среща на Местната УРБАКТ групаБеленевъв Фаза 2 на проект KAIRÓS >>