Годишни отчети по Закона за енергийната ефективност (чл12, ал.9 ЗЗЕ)

За 2021г.
За 2020г.
За 2019г.
За 2018г.
За 2017г.
За 2016г.
За 2015г.

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

За 2019г.
За 2018г.
За 2017г.
За 2016г.
За 2015г.