Избор на съдебни заседатели

МАНДАТ 2024-2027 

ПРОЦЕДУРА 2024

ОБЯВА – Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Плевен за мандат 2024-2027

ПРОЦЕДУРА 2023

Доклад и протокол на Временната комисия по чл. 68 от ЗСВ, избрана с Решение №46/29.06.2023 г. на Общински съвет-Белене – изслушване на съдебните заседатели

/публикувано на 25.08.2023 г./

Документи по чл. 68, ал. 3 и ал. 5 от Закона за съдебната власт

Списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели за Районeн съд-Левски и Окръжен съд-Плевен за мандат 2024-2027

Документи на Антоанета Иванова – вх. №196/09.08.2023 на ОбС – Белене

Документи на Анелия Спасова-Коева – вх. №197/09.08.2023 на ОбС – Белене

Документи на Елка Дулева-Кунова – вх. №198/09.08.2023 на ОбС – Белене

Документи на Емилия Петрова – вх.№199/09.08.2023 на ОбС – Белене

Документи на Елза Гюзелева – вх. №200/09.08.2023 на ОбС – Белене

Документи на Магдалена Вълкова – вх. №201/09.08.2023 на ОбС – Белене

Документи на Росица Динова – вх. №202/09.08.2023 на ОбС – Белене

/публикувано на 10.08.2023 г./

ОБЯВА – Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Плевен и към Районен съд – Левски за мандат 2024-2027

МАНДАТ 2020-2023 Г.

ОБЯВА – Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Райнонен съд – Левски за мандат 2020 – 2023 г.

ОБЯВА – Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Плевен за мандат 2020 – 2023 г.

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

Заявление с Вх. №268/08.08.2019 г. на ОбС-Белене

Приложения 1

Заявление с Вх. №269/16.08.2019 г. на ОбС-Белене

Приложения 2

Заявление с Вх. №270/16.08.2019 г. на ОбС-Белене

Приложения 3

Заявление с Вх. №271/16.08.2019 г. на ОбС-Белене

Приложения 4