Избор на съдебни заседатели

ОБЯВА – Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Райнонен съд – Левски за мандат 2020 – 2023 г.

ОБЯВА – Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд – Плевен за мандат 2020 – 2023 г.

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

Заявление с Вх. №268/08.08.2019 г. на ОбС-Белене

Приложения 1

Заявление с Вх. №269/16.08.2019 г. на ОбС-Белене

Приложения 2

Заявление с Вх. №270/16.08.2019 г. на ОбС-Белене

Приложения 3

Заявление с Вх. №271/16.08.2019 г. на ОбС-Белене

Приложения 4