Дневен ред на заседания на ОбС Белене


Дневен ред мандат 2015 – 2019 г.

МАНДАТ 2019-2023

Дневен ред първо заседание на Общински съвет-Белене – 06.11.2019 г.

Дневен ред заседание на Общински съвет-Белене – 14.11.2019 г.

Дневен ред заседание на Общински съвет-Белене – 16.12.2019 г.

Дневен ред заседание на Общински съвет-Белене – 27.12.2019 г.

2020 г.

Дневен ред заседание на Общински съвет-Белене – 07.02.2020 г.

Дневен ред извънредно заседание на Общински съвет-Белене – 24.02.2020 г.

Дневен ред заседание на Общински съвет-Белене – 30.04.2020г.

Дневен ред извънредно заседание на Общински съвет-Белене – 20.05.2020г.

Дневен ред заседание на Общински съвет-Белене – 12.06.2020г.

Дневен ред заседание на Общински съвет – Белене – 04.08.2020 г.

Дневен ред заседание на Общински съвет – Белене – 11.09.2020 г.

Дневен ред заседание на Общински съвет – Белене – 22.10.2020 г.

Дневен ред заседание на Общински съвет – Белене – 26.11.2020 г.

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет – Белене – 22.12.2020 г.

Дневен ред заседание на Общински съвет – Белене – 29.12.2020 г.

2021 година

Дневен редзаседание на Общински съвет – Белене – 28.01.2021 г.

Дневен ред заседание на Общински съвет – Белене – 26.02.2021 г.

***

Дневен ред на заседание на Общински съвет- Белене – 29.12.2021 г.

2022 година

Дневен ред на заседание на Общински съвет-Белене – 04.02.2022 г.

Дневен ред на заседание на Общински съвет-Белене – 23.03.2022 г.