Дневен ред на заседания на ОбС Белене


Дневен ред мандат 2015 – 2019 г.

МАНДАТ 2019-2023

Дневен ред първо заседание на Общински съвет-Белене – 06.11.2019 г.

Дневен ред заседание на Общински съвет-Белене – 14.11.2019 г.

Дневен ред заседание на Общински съвет-Белене – 16.12.2019 г.

Дневен ред заседание на Общински съвет-Белене – 27.12.2019 г.

2020 г.

Дневен ред заседание на Общински съвет-Белене – 07.02.2020 г.

Дневен ред извънредно заседание на Общински съвет-Белене – 24.02.2020 г.

Дневен ред заседание на Общински съвет-Белене – 30.04.2020г.

Дневен ред извънредно заседание на Общински съвет-Белене – 20.05.2020г.

Дневен ред заседание на Общински съвет-Белене – 12.06.2020г.