Образование

Функция “Образование”, дейност Детски градини (23.12.2016г.)


Детски градини


В града има две функциониращи обединени детски заведения посещавани от около 320 деца годишно:

 • ОДЗ “Мечта”
  гр. Белене – 5930
  ул. “Ал. Стамболийски” № 1
  тел. 0658/ 3 48 25; 
 • ОДЗ “ Знаме на мира”
  ул. “Хр. Ботев” № 37;
  тел.
  0658/ 3 26 93

 

Училища


Градът разполага и с три учебни заведения:

ОУ Васил Левски

 • ОУ “Васил Левски”

Адрес:

гр. Белене – 5930
ул. “Еп. Евг. Босилков” № 1
тел. 0658/ 3 48 34

уебсайт: http://vasillevskibelene.org/

 


SOU-4

 • СУ “Д. Дебелянов”

Адрес:

гр. Белене – 5930
ул. “България” № 58
тел. 0658/3 69 46

уебсайт: http://dimchod.com/

 


Професионална Гимназия Мария Кюри

 • Професионална гимназия по ядрена енергетика “Мария Склодовска – Кюри”

Адрес: гр. Белене – 5930
тел. 0658/ 3 53 74 – Директор

уебсайт: http://www.pgbelene.com/