Видеозаписи

Редовно заседание на Общински съвет-Белене на 20.07.2021 г.

Извънредно заседание на Общински съвет-Белене на 02.06.2021 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Белене на 27.05.2021 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Белене на 14.04.2021 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Белене на 26.02.2021 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Белене на 28.01.2021 г.

Редовно заседание на Общински съвет-Белене на 29.12.2020 г.

Извънредно заседание на Общински съвет-Белене на 22.12.2020 г.

Закрито редовно заседание на Общински съвет-Белене 26.11.2020 г

Редовно заседание на Общински съвет – Белене 22.10.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет – Белене 11.09.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет – Белене 04.08.2020г.

Архив видеозаписи Мандат 2019-2023
Архив видеозаписи Мандат 2015-2019