Видеозаписи

Закрито редовно заседание на Общински съвет-Белене 26.11.2020 г

Редовно заседание на Общински съвет – Белене 22.10.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет – Белене 11.09.2020 г.

Редовно заседание на Общински съвет – Белене 04.08.2020г.

Архив видеозаписи Мандат 2019-2023
Архив видеозаписи Мандат 2015-2019