2024

Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 09.06.2024 г.


Заповед №552/11.04.2024г. Избирателните списъци за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент и за Народно събрание да бъдат обявени в “Центъра за административно обслужване”и интернет страницата на Община Белене.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Съобщение във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители,насрочени за 9 юни 2024г.

ЗАПОВЕД  №553/11.04.2024 г. за образуване избирателни секции на територията на Община Белене за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент и за Народно събрание на 09.06.2024г.