Съветници

МАНДАТ 2023 – 2027

На 29 октомври 2023 година се проведоха Местни избори 2023. За община Белене броят на съветниците е 13.
След вота, мнозинство в Общински съвет-Белене има Местна коалиция ГЕРБ (БЗНС, ВМРО) – 9 съветници (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Иво Кондров, Илиян Шалварков, Магдалена Вълкова, Николай Арабаджиев и Юлиян Господинов) С 3 съветници е „БСП за България” (Евелина Михова, Калоян Прокопиев и Момчил Линов). В състава на Общински съвет-Белене е и д-р Невена Александрова – независим съветник.
Те са избрани с Решение №100/30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Белене.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:

 

 

име: д-р Бистра Ангелова Павловска
дата и място на раждане: 28.10.1959 г., с. Въбел
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: 2007-2011 г., 2011-2015 г., 2015-2019 г., 2019-2023;
Председател на Общински съвет-Белене

 

 

 

 

 

 

име: Валери Здравков Босилков
дата и място на раждане: 19.07.1959 г., град Белене
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: 2019-2023;

 

 

 

 

 

име: Веселка Петрова Врайкова
дата и място на раждане:31.08.1972 г., град Белене

образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: 2011-2015 г., 2015-2019 г., 2019-2023 г.;

 

 

 

 

 

име: Веско Петков Манолов
дата и място на раждане: 13.05.1956 г., град Белене
образование: средно
участие в Общински съвет-Белене:

2015-2019 г.,2019-2023 г.;

 

 

 

 

 

 

име: Eвелина Иванова Михова
дата и място на раждане: 13.09.1979 г., град Свищов
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: няма

 

 

 

 

 

 

 

име: Иво Райчев Кондров
дата и място на раждане: 15.10.1966 г., град Белене
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: 1999-2003

 

 

 

 

 

 

 

име: Илиян Чавдаров Шалварков
дата и място на раждане: 08.08.1990 г., град Свищов
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: няма

 

 

 

 

 

 

име: Калоян Петров Прокопиев
дата и място на раждане: 08.07.1981 г., град Свищов
образование: висше

участие в Общински съвет-Белене:

2011-2013г.,2019-2023г.;

 

 

 

 

 

 

 

име: Магдалена Стефанова Вълкова
дата и място на раждане: 17.07.1964 г., град Белене
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: няма

 

 

 

 

 

 

 

име: Момчил Линков Линов
дата и място на раждане: 17.09.1981 г.
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: няма

 

 

 

 

 

 

 

име: д-р Невена Венева Александрова
дата и място на раждане: 16.02.1968
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: няма

 

 

 

 

 

 

 

име: Николай Йосифов Арабаджиев
дата и място на раждане: 30.01.1973 г.
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: 2011-2015 г., 2015-2019г., 2019-2023 г.

 

 

 

 

име: Юлиян Атанасов Господинов
дата и място на раждане: 02.06.1978 г.
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: няма

 

 

 


ПОСТОЯННИ КОМИСИИ:

РЕШЕНИЕ № 18/29.12.2023 г.

1. ПК „Икономика, бюджет, финанси и прогами за финансиране – 7 членове:
Председател: Николай Арабаджиев
Членове:
1. Веселка Врайкова
2. Иво Кондров
3. Илиян Шалварков
4. Калоян Прокопиев
5. Момчил Линов
6. Юлиян Господинов
2. ПК „Регионална политика, общинска собственост, устройство на територията, екология, земеделие и гори” – 7 членове:
Председател: Иво Кондров
Членове:
1. Валери Босилков
2. Калоян Прокопиев
3. Магдалена Вълкова
4. Момчил Линов
5. Николай Арабаджиев
6. Юлиян Господинов
3. ПК „Образование, социални политики, култура, спорт и туризъм” – 5 членове:
Председател: Веселка Врайкова
Членове:
1. д-р Бистра Павловска
2. Веско Манолов
3. Евелина Михова
4. Илиян Шалварков
5. Магдалена Вълкова
6. д-р Невена Александрова

4. ПК „Здравеопазване, обществен ред и сигурност, законност и контрол по изпълнение на решенията  ” в състав от 5 членове:
Председател: д-р Невена Александрова
Членове:
1. д-р Бистра Павловска
2. Валери Боскилков
3. Веско Манолов
4. Евелина Михова


5. Комисия за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси към Общински съвет-Белене в състав от 5 членове:

Председател: Юлиян Господинов
Членове:
1. Веселка Врайкова
2. Илиян Шалварков
3. Калоян Прокопиев
4. д-р Невена Александрова


МАНДАТ 2019 – 2023

На 27 октомври 2019 година се проведоха Местни избори 2019. За община Белене броят на съветниците е 13.
След вота, мнозинство в Общински съвет-Белене има Местна коалиция ГЕРБ (БЗНС, ВМРО, НФСБ) – 7 съветници (Бистра Павловска, Валери Босилков, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Иван Динов, Николай Арабаджиев и Петър Ангелов) С 5 съветници е „БСП за България” (Калоян Прокопиев, Камелия Веселинова, Момчил Спасов, Петър Дулев и Румен Арабаджиев). В състава на Общински съвет-Белене е и независимият Олег Йорданов.
Те са избрани с Решение № 96/28.10.2019 г. и Решение № 109/05.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Белене.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ:

 

 

име: д-р Бистра Ангелова Павловска
дата и място на раждане: 28.10.1959 г., с. Въбел
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: 2007-2011 г., 2011-2015 г., 2015-2019 г.
Председател на Общински съвет-Белене

 

 

 

име: Валери Здравков Босилков
дата и място на раждане: 19.07.1959 г., град Белене
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: няма

 

 

 

име: Веселка Петрова Врайкова
дата и място на раждане: 31.08.1972 г., град Белене
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: 2011-2015 г., 2015-2019 г.

 

 

 

име: Веско Петков Манолов
дата и място на раждане: 13.05.1956 г., град Белене
образование: средно
участие в Общински съвет-Белене: 2015-2019 г.

 

 

 

 

име: Даниел Иванов Тонев
дата и място на раждане: 14.05.1985 г., град Свищов
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: няма

 

 

 

 

име: Иван Цветанов Динов
дата и място на раждане: 19.07.1991 г., град Свищов
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: 2015-2019 г.

 

 

 

 

име: Калоян Петров Прокопиев
дата и място на раждане: 08.07.1981 г., град Свищов
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: 2011-2013 г.

 

 

 

име: Камелия Александрова Веселинова
дата и място на раждане: 07.06.1985 г., град Свищов
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: няма

 

 

име: Момчил Недялков Спасов
дата и място на раждане: 19.08.1974 г., град Белене
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: 2015-2019 г.

 

 

 

име: Николай Йосифов Арабаджиев
дата и място на раждане: 30.01.1973 г.
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: 2011-2015 г., 2015-2019 г.

 

 

 

 

име: Олег Петров Йорданов
дата и място на раждане: 30.01.1978 г.
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: няма

 

 

 

име: Петър Илиев Дулев
дата и място на раждане: 29.10.1953 г., град Белене
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: 1999-2003 г., 2015-2019 г.

 

 

 

 

име: Румен Силвестров Арабаджиев
дата и място на раждане: 14.09.1979 г., град Свищов
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: 2015-2019 г.

 

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ:

РЕШЕНИЕ № 9/16.12.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 44 и чл. 45, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет – Белене, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.
1. ПК „Икономика, общинска собственост, бюджет, финанси, програми за финансиране и
туризъм” – 7 членове:
Председател: Николай Арабаджиев
Членове:
1. Веселка Врайкова
2. Даниел Тонев
3. Иван Динов
4. Олег Йорданов
5. Момчил Спасов
6. Калоян Прокопиев
2. ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология” – 7 членове:
Председател: Иван Динов
Членове:
1. Даниел Тонев
2. Николай Арабаджиев
3. Валери Босилков
4. Момчил Спасов
5. Калоян Прокопиев
6. Петър Дулев
3. ПК „Местно самоуправление, ред, законност и сигурност” – 5 членове:
Председател: Олег Йорданов
Членове:
1. Веско Манолов
2. Петър Дулев
3. Камелия Веселинова
4. Румен Арабаджиев
4. ПК „Здравеопазване, социални дейности, образование, култура, младежки дейности и
спорт ” в състав от 7 членове:
Председател: Веселка Врайкова
Членове:
1. Бистра Павловска
2. Веско Манолов
3. Олег Йорданов
4. Валери Босилков
5. Румен Арабаджиев
6. Камелия Веселинова

Комисия за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси към Общински съвет-Белене

РЕШЕНИЕ № 3/14.11.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 5, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл. 71, ал. 1 и ал. 2, т. 3 и § 2, ал. 2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, избира Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за мандат 2019 – 2023 година в състав:

Председател: Валери Здравков Босилков
Членове:
1. Иван Цветанов Динов
2. Олег Петров Йорданов
3. Калоян Петров Прокопиев
4. Камелия Александрова Веселинова


МАНДАТ 2015 – 2019

От вота на жителите на община Белене на 25 октомври 2015 година бяха разпределени мандатите в новия Общински съвет. По шест са местните депутати от МК „Бъдеще за община Белене” (Бистра Павловска, Веселка Врайкова, Веско Манолов, Иван Динов, Николай Арабаджиев, Петър Ангелов) и БСП (Венцислав Стойков, Момчил Спасов, Петър Дулев, Румен Арабаджиев, Светослава Христова, Стефан Николов), по двама са от Реформаторски блок (Емил Михайлов, Пламен Гендов) и МК „Демократи и патриоти за Белене” (Красимир Тодоров, Стилиян Лоринков), а ПП „АБВ” е представена от един общински съветник (Дора Леонова).

Решение № 5 от Протокол № 3/9.12.2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 44 и чл. 45, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Белене избира състав на постоянните комисии, както следва:

І. ПК „ИКОНОМИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ” – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Михайлов
ЧЛЕНОВЕ:
1. Николай Арабаджиев
2. Петър Ангелов
3. Дора Леонова
4. Момчил Спасов
5. Румен Арабаджиев
6. Стилиян Лоринков

ІІ. ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И ЕКОЛОГИЯ” – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Ангелов
ЧЛЕНОВЕ:
1. Емил Михайлов
2. Николай Арабаджиев
3. Момчил Спасов
4. Петър Дулев
5. Стефан Николов
6. Стилиян Лоринков

ІІІ. ПК „МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, РЕД, ЗАКОННОСТ И СИГУРНОСТ” – 5 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дора Леонова
ЧЛЕНОВЕ:
1. Пламен Гендов
2. Светослава Христова
3. Веселка Врайкова
4. Красимир Тодоров

ІV. ПК „ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Тодоров
ЧЛЕНОВЕ:
1. Иван Динов
2. Веско Манолов
3. Веселка Врайкова
4. Светослава Христова
5. Румен Арабаджиев
6. Венцислав Стойков

V. ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 7 членове
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венцислав Стойков
ЧЛЕНОВЕ:
1. Бистра Павловска
2. Пламен Гендов
3. Иван Динов
4. Веско Манолов
5. Петър Дулев
6. Стефан Николов

ГЛАСУВАЛИ:
ЗА – 17; ПРОТИВ – няма; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – няма. ПРИЕМА СЕ

 

 

име: Веселка Петрова Врайкова
дата и място на раждане: 31.08.1972 г., град Белене
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: мандат 2011-2015 г.

 

 

 

 

име: Веско Петков Манолов
дата на раждане: 13.05.1956 г.
образование: средно
участие в Общински съвет-Белене: мандат 1990-1994 г.

 

 

 

 

име: д-р Венцислав Стефанов Стойков
дата на раждане: 14.03.1960 г.
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: мандат 1992-1996 г.

 

 

 

 

 

име: Дора Петкова Леонова
дата и място на раждане: 23.05.1974 г., град Ямбол
образование: висше икономическо

 

 

 

 

 

име: Емил Петров Михайлов
дата и място на раждане: 08.11.1960 г., град Белене
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: мандати 1995-1999 г., 2003-2007 г., 2007-2011 г., 2011-2015 г.

 

 

 

 

 

име: Иван Цветанов Динов
дата и място на раждане: 19.07.1991 г., град Свищов
образование: висше

 

 

 

 

 

име: Красимир Петков Тодоров
дата и място на раждане: 28.05.1979 г., град Свищов
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: мандат 2011-2015 г.

 

 

 

 

 

име: Момчил Недялков Спасов
дата и място на раждане: 19.08.1974 г., град Белене
образование: висше

 

 

 

 

 

име: Николай Йосифов Арабаджиев
дата и място на раждане: 30.01.1973 г., град Белене
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: мандат 2011-2015 г.

 

 

 

 

име: Петър Иванов Ангелов
дата и място на раждане: 26.11.1962 г., град Белене
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: мандати 1999-2003 г. и 2011-2015 г.

 

 

 

 

 

 

име: Петър Илиев Дулев
дата на раждане: 29.10.1953 г.
образование: висше икономическо
участие в Общински съвет-Белене: мандат 1999-2003 г.

 

 

 

 

 

име: д-р Пламен Валентинов Гендов
дата и място на раждане: 31.03.1970 г., град Белене
образование: висше – лекар по дентална медицина
участие в Общински съвет-Белене: мандати 2007-2011 г. и 2011-2015 г.

 

 

 

 

име: Румен Силвестров Арабаджиев
дата на раждане: 14.09.1979 г.
образование: висше

 

 

 

 

 

име: Светослава Павлова Христова
дата на раждане: 19.04.1976 г.
образование: висше
участие в Общински съвет-Белене: мандат 2011-2015 г.

 

 

 

 

име: Стефан Илиев Николов
дата и място на раждане: 28.05.1950 г., град Белене
образование: средно
участие в Общински съвет-Белене: мандат 2011-2015 г.

 

 

 

 

                                            

име: Стилиян Величков Лоринков
дата и място на раждане: 23.12.1979 г.
образование: висше