Електронни услуги

9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти