Решения на Общински съвет – Белене

МАНДАТ 2019-2023 година

УКАЗАТЕЛ НА РЕШЕНИЯ 

2019 г.

Указател на Решения от Протокол №1/06.11.2019 г.

Указател на Решения от Протокол №2/14.11.2019 г.

Указател на Решения от Протокол №3/16.12.2019 г.

Указател на Решения от Протокол №4/27.12.2019 г.

2020 г.

Указател на Решения от Протокол №5/07.02.2020 г.

Указател на Решения от Протокол №6/24.02.2020г.

Указател на Решения от Протокол №7/30.04.2020г.

Указател на Решения от Протокол №8/20.05.2020г.

Указател на Решения от Протокол №9/12.06.2020г.

Указател на Решения от Протокол №10/04.08.2020г.

Указател на Решения от Протокол №11/11.09.2020 г.

Указател на Решения от Протокол №12/22.10.2020г.

Указател на Решения от Протокол №13/26.11.2020г.

Указател на Решения от Протокол №14/22.12.2020г.

Указател на Решения от Протокол №15/29.12.2020г.

2021 г.

Указател на Решения от Протокол №1/28.01.2021 г.

Указател на решения от Протокол №2/26.02.2021 г.

Указател на решения от Протокол №3/14.04.2021 г.

Указател на решения от Протокол №4/27.05.2021 г.

Указател на решения от Протокол №5/01.06.2021 г.

Указател на решения от Протокол №6/20.07.2021 г.

Указател на решения от Протокол №7/20.08.2021 г.

Указател на решения от Протокол №8/05.10.2021 г.

Указател на решения от Протокол №9/02.11.2021 г.

Указател на решения от Протокол №10/07.12.2021 г.

Указател на решения от Протокол №11/29.12.2021 г. 

2022 г.

Указател на решения от Протокол №1/04.02.2022 г.

Указател на решения от Протокол №2/23.03.2022 г.

Указател на решения от Протокол №3/26.04.2022 г.

Указател на решение от Протокол №4/17.05.2022 г.

РЕШЕНИЯ, 2019 г.

Ноември

Указател на Решения от Протокол №1/06.2019 г.

Решение №1/06.11.2019 г.

Указател на Решения от Протокол №2/14.11.2019 г.

Решение №2/14.11.2019 г.

Решение №3/14.11.2019 г.

Решение №4/14.11.2019 г.

Решение №5/14.11.2019 г.

Решение №6/14.11.2019 г.

Решение №7/14.11.2019 г.

Декември

Указател на Решения от Протокол №3/16.12.2019 г.

Решение №8/16.12.2019 г.

Решение №9/16.12.2019 г.

Решение №10/16.12.2019 г.

Решение №11/16.12.2019 г.

Решение №12/16.12.2019 г.

Решение №13/16.12.2019 г.

Решение №14/16.12.2019 г.

Решение №15/16.12.2019 г.

Указател на Решения от Протокол №4/27.12.2019 г.

Решение №16/27.12.2019 г.

Решение №17/27.12.2019 г.

Решение №18/27.12.2019 г.

Решение №19/27.12.2019 г.

Решение №20/27.12.2019 г.

Решение №21/27.12.2019 г.

Решение №22/27.12.2019 г.

Решение №23/27.12.2019 г.

Решение №24/27.12.2019 г.

Решение №25/27.12.2019 г.

Решение №26/27.12.2019 г.

Решение №27/27.12.2019 г.

Решение №28/27.12.2019 г.

Решение №29/27.12.2019 г.

Решение №30/27.12.2019 г.

Решение №31/27.12.2019 г.

Решение №32/27.12.2019 г.

РЕШЕНИЯ, 2020 г.

Февруари

Редовно заседание – 07.02.2020г.

Указател на Решения от Протокол №5/07.02.2020 г.

Решение №33/07.02.2020г.

Решение №34/07.02.2020г.

Решение №35/07.02.2020г.

Решение №36/07.02.2020г. – Бюджет 2020 с приложения

Решение №37/07.02.2020г.

Решение №38/07.02.2020г.

Решение №39/07.02.2020г.

Решение №40/07.02.2020г.

Решение №41/07.02.2020г.

Решение №42/07.02.2020г.

Решение №43/07.02.2020г.

Решение №44/07.02.2020г.

Решение №45/07.02.2020г.

Решение №46/07.02.2020г.

Решение №47/07.02.2020г.

Решение №48/07.02.2020г.

Решение №49/07.02.2020г.

Решение №50/07.02.2020г.

Извънредно заседание – 24.02.2020г.

Указател на Решения от Протокол №6/24.02.2020г.

Решение №51/24.02.2020г.

Решение №52/24.02.2020г.

Решение №53/24.02.2020г.

Закрито редовно заседание – 30.04.2020г.

Указател на Решения от Протокол №7/30.04.2020г.

Решение №54/30.04.2020г.

Решение №55/30.04.2020г.

Решение №56/30.04.2020г.

Решение №57/30.04.2020г.

Решение №58/30.04.2020г.

Решение №59/30.04.2020г.

Решение №60/30.04.2020г.

Решение №61/30.04.2020г.

Решение №62/30.04.2020г.

Решение №63/30.04.2020г.

Решение №64/30.04.2020г.

Решение №65/30.04.2020г.

Извънредно заседание – 20.05.2020г. 

Указател на Решения от Протокол №8/20.05.2020г.

Решение №66/20.05.2020г.

Редовно заседание – 12.06.2020г.

Указател на Решения от Протокол №9/12.06.2020г.

Решение №67/12.06.2020г.

Решение №68/12.06.2020г.

Решение №69/12.06.2020г.

Решение №70/12.06.2020г.

Решение №71/12.06.2020г.

Решение №72/12.06.2020г.

Решение №73/12.06.2020г.

Решение №74/12.06.2020г.

Редовно заседание – 04.08.2020г.

Указател на Решения от Протокол №10/04.08.2020г.

Решение №75/04.08.2020 г.

Решение №76/04.08.2020 г. с Приложение №1 към Решение №76/04.08.2020 г.

Решение №77/04.08.2020 г.

Решение №78/04.08.2020 г. с Приложение №1 към Решение №78/04.08.2020г.

Решение №79/04.08.2020 г.

Решение №80/04.08.2020 г. с Приложение №1 към Решение №80/04.08.2020 г.

Решение №81/04.08.2020 г.

Решение №82/04.08.2020 г.

Решение №83/04.08.2020 г.

Решение №84/04.08.2020 г.

Решение №85/04.08.2020 г.

Решение №86/04.08.2020 г.

Решение №87/04.08.2020 г.

Решение №90/04.08.2020 г.

Решение №91/04.08.2020 г.

Редовно заседание – 11.09.2020г.

Указател на Решения от Протокол №11/11.09.2020г.

Решение №92/11.09.2020 г. с Приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Решение №93/11.09.2020 г. с Приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6

Решение №94/11.09.2020 г.

Решение №95/11.09.2020 г.

Решение №96/11.09.2020 г. с Приложение

Решение №97/11.09.2020 г. с Приложение

Решение №98/11.09.2020 г. с Приложение

Решение №99/11.09.2020 г. с Приложение

Редовно заседание – 22.10.2020 г.

Указател на Решения от Протокол №12/22.10.2020г.

Решение №100/22.10.2020 г.

Решение №101/22.10.2020 г. с Приложение

Решение №102/22.10.2020 г.

Решение №103/22.10.2020 г. с Приложения

Решение №104/22.10.2020 г. с Приложения

Решение №105/22.10.2020 г.

Решение №106/22.10.2020 г. с Приложение

Редовно заседание – 26.11.2020 г.

Указател на Решения от Протокол №13/26.11.2020г.

Решение №107/26.11.2020 г. с Приложение

Решение №108/26.11.2020 г.

Решение №109/26.11.2020 г.

Решение №110/26.11.2020 г.

Решение №111/26.11.2020 г.

Решение №112/26.11.2020 г.

Решение №113/26.11.2020 г.

Решение №114/26.11.2020 г.

Извънредно заседание – 22.12.2020 г.

Указател на Решения от Протокол №14/22.12.2020г.

Решение №115/22.12.2020 г.

Редовно заседание – 29.12.2020 г.

Указател на Решения от Протокол №15/29.12.2020г.

Решение №116/29.12.2020 г.

Решение №117/29.12.2020 г. с Приложения

Решение №118/29.12.2020 г. с Приложения

Решение №119/29.12.2020 г. с Приложения

Решение №120/29.12.2020 г. с Приложения

Решение №121/29.12.2020 г. с Приложения

Решение №122/29.12.2020 г. с Приложения

Решение №123/29.12.2020 г.

Решение №124/29.12.2020 г. с Приложения

Решение №125/29.12.2020 г. с Приложения

Решение №126/29.12.2020 г.

Решение №127/29.12.2020 г.

Решение №128/29.12.2020 г.

Решение №129/29.12.2020 г.

Решение №130/29.12.2020 г. – отменено с Решение №9/28.01.2021 г.

РЕШЕНИЯ, 2021 г.

Редовно заседание – 28.01.2021 г.

Указател на Решения от Протокол №1/28.01.2021г.

Решение №1/28.01.2021 г.

Решение №2/28.01.2021 г.ПИРО 2021-2027г. и Индикативна-финансова-таблица

Решение №3/28.01.2021 г.

Решение №4/28.01.2021 г. 

Решение №5/28.01.2021 г.

Решение №6/28.01.2021 г. Общинска програма за полагане на обществено полезен труд от лицата обект на месечно подпомагане в община Белене през 2021 година.

Решение №7/28.01.2021 г.отчет за дейността на МКБППМН

Решение №8/28.01.2021 г.

Решение №9/28.01.2021 г. – с Приложения

Решение №10/28.01.2021 г. – с Приложения

Решение №11/28.01.2021 г.Годишна програма за 2021 година за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост

Решение №12/28.01.2021 г. – с Приложения 1, 2, 3 – Мери, пасища, ливади

Решение №13/28.01.2021 г. Годишен отчет за 2020 г. по изпълн. Програма за опазване на околната среда

Решение №14/28.01.2021 г. с Приложение

Редовно заседание – 26.02.2021 г.

Указател на решения от Протокол №2/26.02.2021 г.

Решение №15/26.02.2021 г.

Решение №16/26.02.2021 г.

Решение №17/26.02.2021 г.

Решение №18/26.02.2021 г.

Решение №19/26.02.2021 г.

Решение №20/26.02.2021 г. – БЮДЖЕТ 2021 г. с Приложения:

Прил. 1 и 2, Прил. 3, Прил. 4, Прил. 5, Прил. 6, Прил. 7,

Прил. 8, Прил. 9, Прил. 10, Прил. 10а, Прил. 10б, Прил. 10в.

Решение №21/26.02.2021 г.

Решение №22/26.02.2021 г.

Решение №23/26.02.2021 г.

Решение №24/26.02.2021 г.

Решение №25/26.02.2021 г.

Решение №26/26.02.2021 г.

Решение №27/26.02.2021 г.

Редовно заседание – 14.04.2021 г.

Указател на решения от Протокол №3/14.04.2021 г.

Решение №28/14.04.2021 г.

Решение №29/14.04.2021 г.

Решение №30/14.04.2021 г.

Решение №31/14.04.2021 г.

Решение №32/14.04.2021 г.

Решение №33/14.04.2021 г. – отменено с Решение №49/01.06.2021 г.

Решение №34/14.04.2021 г.

Решение №35/14.04.2021 г.

Решение №36/14.04.2021 г.

Решение №37/14.04.2021 г.

Решение №38/14.04.2021 г.

Решение №39/14.04.2021 г. 

Редовно заседание – 27.05.2021 г.

Указател на решения от Протокол №4/27.05.2021 г.

Решение №40/27.05.2021 г.Вътрешни правила – Патронажна грижа +

Решение №41/27.05.2021 г.

Решение №42/27.05.2021 г.Годишен доклад за 2020 г. – ОПР – 2014-2020 г.

Решение №43/27.05.2021 г.Наредба – Горски територии

Решение №44/27.05.2021 г.

Решение №45/27.05.2021 г.

Решение №46/27.05.2021 г.

Решение №47/27.05.2021 г.

Решение №48/27.05.2021 г.

Извънредно заседание – 01.06.2021 г.

Указател на решения от Протокол №5/01.06.2021 г.

Решение №49/01.06.2021 г. – отмяна на Решение №33/14.04.2021 г.

Решение №50/01.06.2021 г.

Редовно заседание – 20.07.2021 г.

Указател на решения от Протокол №6/20.07.2021 г.

Решение №51/20.07.2021 г.

Решение №52/20.07.2021 г.

Решение №53/20.07.2021 г.

Решение №54/20.07.2021 г.

Решение №55/20.07.2021 г.

Решение №56/20.07.2021 г.

Решение №57/20.07.2021 г.

Решение №58/20.07.2021 г.

Решение №59/20.07.2021 г.

Решение №60/20.07.2021 г.

Решение №61/20.07.2021 г.

Решение №62/20.07.2021 г.

Решение №63/20.07.2021 г.

Решение №64/20.07.2021 г.

Решение №65/20.07.2021 г. 

Редовно заседание – 20.08.2021 г.

Указател на решения от Протокол №7/20.08.2021 г.

Решение №66/20.08.2021 г.

Решение №67/20.08.2021 г.

Решение №68/20.08.2021 г.

Решение №69/20.08.2021 г.

Решение №70/20.08.2021 г.

Решение №71/20.08.2021 г.

Решение №72/20.08.2021 г.

Решение №73/20.08.2021 г.

Решение №74/20.08.2021 г.

Решение №75/20.08.2021 г.

Решение №76/20.08.2021 г.

Решение №77/20.08.2021 г.

Редовно заседание – 05.10.2021 г.

Указател на решения от Протокол №8/05.10.2021 г.

Решение №78/05.10.2021 г.

Решение №79/05.10.2021 г.

Решение №80/05.10.2021 г.

Решение №81/05.10.2021 г.

Решение №82/05.10.2021 г.

Решение №83/05.10.2021 г.Наредба – публични предприятия и търговски дружества

Решение №84/05.10.2021 г. – Правилник за изменение на Правилник – ОДК

Решение №85/05.10.2021 г.

Решение №86/05.10.2021 г.

Решение №87/05.10.2021 г.

Редовно заседание – 02.11.2021 г.

Указател на решения от Протокол №9/02.11.2021 г.

Решение №88/02.11.2021 г.

Решение №89/02.11.2021 г.

Решение №90/02.11.2021 г. с Приложение

Решение №91/02.11.2021 г. с Приложение

Решение №92/02.11.2021 г.

Решение №93/02.11.2021 г.

Редовно заседание – 07.12.2021 г.

Указател на решения от Протокол №10/07.12.2021 г.

Решение №94/07.12.2021 г.

Решение №95/07.12.2021 г.

Решение №96/07.12.2021 г.

Решение №97/07.12.2021 г.

Решение №98/07.12.2021 г.

Решение №99/07.12.2021 г. 

Решение №100/07.12.2021 г. 

Решение №101/07.12.2021 г.

Решение №102/07.12.2021 г.

Редовно заседание – 29.12.2021 г.

Указател на решения от Протокол №11/29.12.2021 г. 

Решение №103/29.12.2021 г.

Решение №104/29.12.2021 г. с Приложение

Решение №105/29.12.2021 г.

Решение №106/29.12.2021 г.

Решение №107/29.12.2021 г.

Решение №108/29.12.2021 г.

Решение №109/29.12.2021 г.

Решение №110/29.12.2021 г.

Решение №111/29.12.2021 г.

Решение №112/29.12.2021 г.

Решение №113/29.12.2021 г.

РЕШЕНИЯ, 2022 г.

Редовно заседание – 04.02.2022 г.

Указател на решения от Протокол №1/04.02.2022 г.

Решение №1/04.02.2022 г.

Решение №2/04.02.2022 г. с Приложения – Последваща оценка на въздействието ОПР

Решение №3/04.02.2022 г. с Приложения – Годишен план – дървесина 2022 г.

Решение №4/04.02.2022 г. с Приложения – ПУП “Лунгата”

Решение №5/04.02.2022 г.

Решение №6/04.02.2022 г.

Решение №7/04.02.2022 г.

Решение №8/04.02.2022 г. изменено с Решение №19/23.03.2022 г.

Решение №9/04.02.2022 г.

Решение №10/04.02.2022 г.

Решение №11/04.02.2022 г.

Редовно заседание – 23.03.2022 г.

Указател на решения от Протокол №2/23.03.2022 г. 

Решение №12/23.03.2022 г.

Решение №13/23.03.2022 г. с Приложение – Програма за закрила на детето – 2022 г.

Решение №14/23.03.2022 г.

Решение №15/23.03.2022 г. с Приложение – Годишна програма – имоти – 2022 г.

Решение №16/23.03.2022 г. с Приложение – Протокол – Общински жилища по групи

Решение №17/23.03.2022 г. с Приложения – Продажба – ниви – с. Деков

Решение №18/23.03.2022 г.

Решение №19/23.03.2022 г.

Решение №20/23.03.2022 г.

Решение №21/23.03.2022 г.

Решение №22/23.03.2022 г. с Приложение – Отчет – Програма за управление

Решение №23/23.03.2022 г. с Приложение – Отчет – Общински съвет -2021

Решение №24/23.03.2022 г. с Приложения – АВиК – Плевен

Редовно заседание – 26.04.2022 г.

Указател на решения от Протокол №3/26.04.2022 г. 

Решение №25/26.04.2022 г. с Приложения – Читалища (25-30)

Решение №26/26.04.2022 г.

Решение №27/26.04.2022 г.

Решение №28/26.04.2022 г.

Решение №29/26.04.2022 г.

Решение №30/26.04.2022 г.

Решение №31/26.04.2022 г. с Приложения – Наредба такси – Детски градини

Решение №32/26.04.2022 г. с Приложения – Дългосрочен дълг

Решение №33/26.04.2022 г.

Решение №34/26.04.2022 г. с Приложения – Балкански водороден клъстер

Решение №35/26.04.2022 г. с Приложения – ПУП-Татари

Решение №36/26.04.2022 г.БЮДЖЕТ 2021 г. с Приложения:

Прил. 1 и 2, Прил. 3, Прил. 4, Прил. 5, Прил. 6, Прил. 7,

Прил. 8, Прил. 9, Прил. 10, Прил. 11, Прил. 12, Прил. 13

Извънредно заседание – 17.04.2022 г.

Указател на решение от Протокол №4/17.05.2022 г. 

Решение №37/17.05.2022 г.

Решение №38/17.05.2022 г.

Указател на решение от Протокол №5/23.06.2022 г.

Решение №39/23.06.2022 г.

Решение №40/23.06.2022 г.

Решение №41/23.06.2022 г.

Решение №42/23.06.2022 г.

Решение №43/23.06.2022 г.

Решение №44/23.06.2022 г.

Решение №45/23.06.2022 г.

 


Мандат 2015-2019 г.