Решения на Общински съвет – Белене

МАНДАТ 2019-2023 година

УКАЗАТЕЛ НА РЕШЕНИЯ 

Указател на Решения от Протокол №1/06.11.2019 г.

Указател на Решения от Протокол №2/14.11.2019 г.

Указател на Решения от Протокол №3/16.12.2019 г.

Указател на Решения от Протокол №4/27.12.2019 г.

Указател на Решения от Протокол №5/07.02.2020 г.

Указател на Решения от Протокол №6/24.02.2020г.

Указател на Решения от Протокол №7/30.04.2020г.

Указател на Решения от Протокол №8/20.05.2020г.

Указател на Решения от Протокол №9/12.06.2020г.

Указател на Решения от Протокол №10/04.08.2020г.

Указател на Решения от Протокол №11/11.09.2020 г.

РЕШЕНИЯ, 2019 г.

Ноември

Указател на Решения от Протокол №1/06.2019 г.

Решение №1/06.11.2019 г.

Указател на Решения от Протокол №2/14.11.2019 г.

Решение №2/14.11.2019 г.

Решение №3/14.11.2019 г.

Решение №4/14.11.2019 г.

Решение №5/14.11.2019 г.

Решение №6/14.11.2019 г.

Решение №7/14.11.2019 г.

Декември

Указател на Решения от Протокол №3/16.12.2019 г.

Решение №8/16.12.2019 г.

Решение №9/16.12.2019 г.

Решение №10/16.12.2019 г.

Решение №11/16.12.2019 г.

Решение №12/16.12.2019 г.

Решение №13/16.12.2019 г.

Решение №14/16.12.2019 г.

Решение №15/16.12.2019 г.

Указател на Решения от Протокол №4/27.12.2019 г.

Решение №16/27.12.2019 г.

Решение №17/27.12.2019 г.

Решение №18/27.12.2019 г.

Решение №19/27.12.2019 г.

Решение №20/27.12.2019 г.

Решение №21/27.12.2019 г.

Решение №22/27.12.2019 г.

Решение №23/27.12.2019 г.

Решение №24/27.12.2019 г.

Решение №25/27.12.2019 г.

Решение №26/27.12.2019 г.

Решение №27/27.12.2019 г.

Решение №28/27.12.2019 г.

Решение №29/27.12.2019 г.

Решение №30/27.12.2019 г.

Решение №31/27.12.2019 г.

Решение №32/27.12.2019 г.

РЕШЕНИЯ, 2020 г.

Февруари

Редовно заседание – 07.02.2020г.

Указател на Решения от Протокол №5/07.02.2020 г.

Решение №33/07.02.2020г.

Решение №34/07.02.2020г.

Решение №35/07.02.2020г.

Решение №36/07.02.2020г. – Бюджет 2020 с приложения

Решение №37/07.02.2020г.

Решение №38/07.02.2020г.

Решение №39/07.02.2020г.

Решение №40/07.02.2020г.

Решение №41/07.02.2020г.

Решение №42/07.02.2020г.

Решение №43/07.02.2020г.

Решение №44/07.02.2020г.

Решение №45/07.02.2020г.

Решение №46/07.02.2020г.

Решение №47/07.02.2020г.

Решение №48/07.02.2020г.

Решение №49/07.02.2020г.

Решение №50/07.02.2020г.

Извънредно заседание – 24.02.2020г.

Указател на Решения от Протокол №6/24.02.2020г.

Решение №51/24.02.2020г.

Решение №52/24.02.2020г.

Решение №53/24.02.2020г.

Закрито редовно заседание – 30.04.2020г.

Указател на Решения от Протокол №7/30.04.2020г.

Решение №54/30.04.2020г.

Решение №55/30.04.2020г.

Решение №56/30.04.2020г.

Решение №57/30.04.2020г.

Решение №58/30.04.2020г.

Решение №59/30.04.2020г.

Решение №60/30.04.2020г.

Решение №61/30.04.2020г.

Решение №62/30.04.2020г.

Решение №63/30.04.2020г.

Решение №64/30.04.2020г.

Решение №65/30.04.2020г.

Извънредно заседание – 20.05.2020г. 

Указател на Решения от Протокол №8/20.05.2020г.

Решение №66/20.05.2020г.

Редовно заседание – 12.06.2020г.

Указател на Решения от Протокол №9/12.06.2020г.

Решение №67/12.06.2020г.

Решение №68/12.06.2020г.

Решение №69/12.06.2020г.

Решение №70/12.06.2020г.

Решение №71/12.06.2020г.

Решение №72/12.06.2020г.

Решение №73/12.06.2020г.

Решение №74/12.06.2020г.

Редовно заседание – 04.08.2020г.

Указател на Решения от Протокол №10/04.08.2020г.

Решение №75/04.08.2020 г.

Решение №76/04.08.2020 г. с Приложение №1 към Решение №76/04.08.2020 г.

Решение №77/04.08.2020 г.

Решение №78/04.08.2020 г. с Приложение №1 към Решение №78/04.08.2020г.

Решение №79/04.08.2020 г.

Решение №80/04.08.2020 г. с Приложение №1 към Решение №80/04.08.2020 г.

Решение №81/04.08.2020 г.

Решение №82/04.08.2020 г.

Решение №83/04.08.2020 г.

Решение №84/04.08.2020 г.

Решение №85/04.08.2020 г.

Решение №86/04.08.2020 г.

Решение №87/04.08.2020 г.

Решение №90/04.08.2020 г.

Решение №91/04.08.2020 г.

Редовно заседание – 11.09.2020г.

Указател на Решения от Протокол №11/11.09.2020г.

Решение №92/11.09.2020 г. с Приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Решение №93/11.09.2020 г. с Приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6

Решение №94/11.09.2020 г.

Решение №95/11.09.2020 г.

Решение №96/11.09.2020 г. с Приложение

Решение №97/11.09.2020 г. с Приложение

Решение №98/11.09.2020 г. с Приложение

Решение №99/11.09.2020 г. с Приложение


Мандат 2015-2019 г.