Регистри по чл.5, ал.5 от ЗУТ

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация

Публичен регистър на техническите паспорти

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж за периода 2017 – 2024 година

Публичен регистър – ПУП за периода 2017 – 2024 година