Оспорени, спрени, отменени и потвърдени актове

Наредбата за пожарната безопасност на територията на Община Белене, приета с Решение №81/25.07.2012 г. на Общински съвет – Белене е обявена за нищожна с Решение №197/09.03.2020 г. на Административен съд – Плевен.

Чл. 63, ал. 2 от Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на община Белене, приета с Решение №98/01.09.2016 г. на Общински съвет – Белене е отменена с Решение №369/30.06.2020 г. на Административен съд – Плевен.