Питания по чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и отговорите към тях