Население

Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес към 15.06.2020г.

Населено място Постоянен адрес Настоящ адрес
гр. Белене 8122 7487
с. Бяла вода 269 296
с. Деков 413 418
с. Петколаденци 281 335
с. Татари 209 245
с. Кулина вода 128 152
Общо: 9422 8933